Ombygging av Rem Hrist og Rem Mist ved Vard Brattvåg