HISTORIE

Maritime Construction Partner ble startet av John Arve Sundet i 2009. MCP utfører sitt arbeid innenfor plate, sveis og utrustning, i all hovedsak innen skipsindustrien. Ved behov har vi også levert arbeidere til landbasert industri. John Arve har over 30 års erfaring fra bransjen, og med arbeidsledere og ansatte er vi en aktør med stor kompetanse innen fagområdet. Firmaet har i dag over 200 ansatte.