NYHETER

- Januar 2018 -

MCP har skrevet kontrakt på bygging av BN 888 ved Vard Aukra, der Midt-Norsk Havbruk er sluttkunde. Fartøyet har dimensjonene 20 x 12 meter. MCP starter arbeidet i uke 8.

Vi takker Vard Aukra for tilliten!

- Desember 2017 -

I dag har vi sikret oss lang horisont på oppdragsmengden etter å ha signert kontrakt for bygging av to nye skrog Til Vard Aukra. Båtene er frakt- og servicefartøy på 19x10 meter og sluttkunde er FSV Group i Molde. Skrogene skal ferdigstilles fra vår side mai 2018 og februar 2019. Vi takker Vard Aukra for oppdraget og forbereder oss på en hektisk tid ved verftet.

- Desember 2017 -

Det er gledelig å meddele at vi i dag har signert en stor kontrakt med Vard Aukra. Signeringen innebærer bygging av to baseflåter til Cermaq, samt et fiskefartøy til Orten Fiskeriselskap. På Cermaq flåtene har vi samarbeidet tett med design for å komme frem til gode og rasjonelle produksjonsløsninger. Vi setter pris på at vi blir tatt med på råd hva gjelder byggeløsninger, og det har ved tidligere anledninger vist seg å gi gode resultater i produksjonsbesparelse. 

Vi takker Vard Aukra for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.

- Desember 2017 - 

Etter at vi i lengre tid har jobbet tett sammen med Fosen Yard i prosessen i forkant av at de signerte kontrakt med Midtnorsk Havbruk, er det i dag svært gledelig å meddele at MCP har signert avtale med Fosen Yard om bygging av AquaTraz. Avtalen innebærer også opsjon på tre anlegg. Vi takker Fosen Yard for tilliten!

Ståle Frengen og John Arve tar hverandre i hånden etter å ha signert kontrakten.

- Oktober 2017 -

MCP har skrevet kontrakt med Midsund Bruk om bygging av to stykk bunnseksjoner på henholdsvis 38 og 42 tonn til byggnummer 882 hos Vard. Seksjonene vil bygges i lokalene til Vard Aukra, før skiping til Tomrefjord.

- Oktober 2017 -

MCP har skrevet kontrakt med Vard Langsten om bygging av styrhus og mast i aluminium, samt montering av alle skrogseksjoner til deres nybygg 882. Arbeidet vil startes i oktober og ferdigstilles april 2018.

- Juni 2017 -

MCP har skrevet kontrakt med Aas Mekaniske Verksted om bygging av seksjon til forlenging av Einar Erlend. Fiskefartøyet skal forlenges med 4,2 meter, og byggestart vil bli i august med ferdigstillelse i oktober.

- Mars 2017 -

MCP har skrevet kontrakt med Fosen Yard om bygging og montering av seksjoner til Stavangerfjord og Bergensfjord. Båtene som seiler mellom Norge og Danmark skal utvides med 65 lugarer. Seksjonene skal bygges i aluminium, og har et samlet dekksareal på 900 m2 og en vekt på 40 tonn per båt. 

- April 2017 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av skrog til BN 300. Fartøyet er 12 x 4 meter og skal leveres til Midt-Norsk Havbruk. Arbeidet vil foregå i tidsrommet april-mai 2017.

- Mars 2017 -

MCP har skrevet kontrakt med Vard Brattvåg om montering av VETH-thruster, bygging og montering av tre kransøyler, montering av 40 kontainerfester på dekk, bygging og montering av resess og leidere i skuteside, omarbeiding av stål i innredning, fundamentering og innfesting for tre tugger vinsjer, hovedvinsj, nokker, HPU og tre stykk rekkepinner, samt montere krybbe for MOB-båt. Arbeidet vil foregå i tidsrommet april - september 2017 om bord på AQS Njord.

- Mars 2017 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av skroget til BN 881. Dette er et arbeidsfartøy på 15 x 8 meter som skal overleveres til Måsøval august 2017.

- Desember 2016 -

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av skroget til BN 844. Dette er en baseflåte på 27 x 15 meter som skal overleveres til Marine Harvest. MCP vil jobbe med skroget i tidsrommet januar - mai 2017.

- November 2016 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av skroget til BN 877. BN 877 er en fôrflåte med dimensjonene 25 x 12 meter, og skal overleveres til Laxar Fiskeldi. MCP vil produsere skroget fra desember 2016 til mars 2017.

- November 2016 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av katamaranskrog og overbygg i aluminium til Eidsvaag Aqua AS. Avlusningsfartøyet på 15 x 12,5 meter har byggnummer 842 og skal overleveres til Vard Aukra for videre utrustning mars 2017.

- August 2016 -

MCP har skrevet kontrakt med Vard Langsten om å bytte rustfri bunn i metanoltankene om bord på Far Scotsman. Arbeidet vil foregå fra september til oktober 2016.

- Juli 2016 -

MCP har skrevet kontrakt med Fitjar Mekaniske om skrog- og overbygg til byggnummer 231. Dette er en servicebåt med dimensjonene 15 x 12 meter som skal overleveres til Marinus Aqua Service. MCP vil utføre arbeidet fra august til november 2016.

- Januar 2016 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging og montering av overbygg til byggnummer 781. Dette er en avlusningsflåte bestilt av Midt-Norsk Havbruk. MCP skal utføre byggingen fra februar til mars 2016.

- Januar 2016 - 

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av byggnummer 846. Dette er en avlusningsflåte på   35 x 12 meter. MCP vil utføre arbeidet fra februar til april 2016, og skal etter ferdigstillelse overleveres til Marine Harvest.

- November 2015 -

MCP har skrevet kontrakt med Vard Aukra om bygging av en fôrflåte på 35 x 12 meter. Fôrflåten har byggnummer 826 og MCP vil utføre arbeidet fra november 2015 til april 2016.