GALLERI

- 06. Desember - 

Vi sikret oss kontrakt på NB 908 i Brattvåg. Vårt oppdrag er å sjaue inn og montere fabrikken, samt montering av dørk i fabrikk og på åpne dekk.

- 02. Desember - 

På tross av manglende på vår hjemmeside har vi hatt et svært aktivt år i MCP.

I september sikret vi oss en kontrakt til Nordnes Rederiet på Valderøya. Vi er godt i gang med bygging av aluminiumseksjoner til overbygget på «Nordbas» som er under totalrenovering ved Kleven Vert.

- 02. Desember -

Vi har skrevet kontrakt med Fosen Yard på bygging av motorfundament, fundament for LNG-tanker i stål, samt Aluminiumseksjoner til fas-vent rom og gas-vent mast, dette til hurtigruteskipet «Kong Harald». Bildet under er fra produksjon av LNG-fundament på Aukra.

- 02. Desember -

Bildet under viser bygging av motorfundament til Kong Harald ved Fosen Yard.

- 02. Desember -

Vi er godt i gang med en kontrakt hos Vard Brattvåg, ombord på REV Ocean. Her har vi utført arbeider ifm. skumming av områder som skal isoleres, installasjon av livbåt og flåte arrangement, proviant bommer, installasjon av batteripakke, utstyr til helikopter fuel, vakumutstyr, fendring etc. Vi i MCP er stolte av å være bidragsyter i et så spesielt og flott prosjekt som REV Ocean er.

Bildet er tatt ved Vard Tulcea i Romania.

- 02. Desember -

Bilde fra dokka på Fosen. I forgrunnen er Aquatraz 4 under sammenstilling. Dette er den siste merden i en serie på fire. Vi i MCP er svært stolte av å ha bidratt i så stor grad i denne prosjektet, fra konstruksjon til ferdigstillelse. Bak i dokka ligger hurtigruteskipet Vesterålen. Her har vi også gjennomført betydelig arbeid. Nytt motorfundament ble bygget på Aukra og installert i dokka på Fosen. Vi har også skiftet thrustere forut., nytt styremaskinarrangement og omarbeiding av casing ifm ny motomrinstallasjon. Det er også blir arrangert nytt kontrollrom på bildekk.

- 28. April - 

Utskifting til større vindu på dekk 4 og 6 på Nordlys. Dette inkluderer også bygging av karnapp. Totalt 47 vindu.

- 27. April - 

Mastproduksjon til trålerne ved Vard Aukra.

- 27. April -

Bygging av paneler til AquaTraz 3 ved Fosen Yard er godt i gang.

- 26. April -

BN 891 ved Vard Aukra. MCP har montert alle seksjonene, samt bygget overbygget i aluminium.

- 08. April - 

AquaTraz 2 på vei inn Nærøysundet, like før ankomst Rørvik og lokasjon. MCP har bygget «Hermann Jr» som besørger slepet, dykklektrene «Aqua» og «Traz» som bærer merden på vei til Rørvik, samt AquaTraz 2. Vi i MCP er stolte av og ha bygget alle disse prosjektene! Vi ønsker Midnorsk Havbruk lykke til med driften av AquaTraz 2!

Foto: Steinar Johansen

- 08. April - 

«Dibla» ved siden av oppdrift røra på AquaTraz's neste generasjon merde. Bra Dimensjoner!

- 08. April - 

Gjensyn med en tidligere kjenning. «Nøtte» er innom Vard Aukra for å utføre service. MCP har bygget denne båten.

- 08. April - 

AquaTraz 2 er nå overlevert til Midnorsk Havbruk. I hallen på Fosen er vi godt i gang med produksjon av paneler til neste generasjon AquaTraz.

- 06. April - 

I dag har MCP vert representer under dåpen av Vard Aukra's bygg nr 901 «Multi Provider» på Frøya. Vi er stolt av å få ha utført bygging av skroget. Vi ønsker rederi og mannskap lykke til i drift av skipet!
Fra venstre; Verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen, Gudmor fra Salmar Elin Foss, Skipper Henrik Endresen og Direktør i FSV, Arild Åsmyr

- 31. Januar - 

BN 901 Multi Provider ble sjøsatt i dag. Flott skute som nå blir liggende til kai ved Vard Aukra for ferdigstillelse.

- 06. Desember -

Vi har avsluttet arbeidet med bygging av to overbygg til Fosen Yard. Arbeidet utførte vi i lokalene til Vard Aukra, og bildene viser opplasting for skiping til Fosen.

- 06. Desember -

Richard With er nå ombygd på rekordtid, og settes nå inn i rute.

MCP har montert totalt 47 nye og større vinduer, samt 4 porter på bildekk fra McGregor og Rapp Bomek. Vi takker Fosen Yard for oppdraget og lar oss imponere av verftets evne til å utføre store ombygginger på svært kort tid!

- 07. November -

Da er vi i gang med ombygging av ¨Richard With¨, og et betydelig arbeid skal gjøres på svært kort tid. Vi skal skifte mange titalls vindu, samt montering av fem porter innvendig på bildekk. 

Bilde 1 - Richard With i dokka, og første halvdel av AquaTraz 2 står ferdig montert i forgrunn.

Bilde 2 - Forberedelser før utskjæring i hud og montering av nye vindu.

Bilde 3 - Ferdig prefabrikerte karnapper i hallen, klar til montering.

- 02. November -

Fredag 26. Oktober var vi så heldige å få ta del i markeringen av ¨første fisk i AquaTraz¨. Fantastisk å se merden i drift. Nå blir det spennende å følge med på hvordan produksjonen går. Vi ønsker Midt Norsk Havbruk til lykke med drift av anlegget. På Fosen har vi nå ferdigstilt alle paneler til merd nr. 2, og den første halvdelen er allerede satt sammen i dokka.

- 02. November - 

Vi har skrevet kontrakt med Vard Langsten på bygging av dekkshusseksjoner. I den anledning har vi gjort avtale med Solstrand Verft på leie av produksjonslokaler til produksjon av seksjonene. 

- 02. November - 

Vi er godt i gang med bygging av seksjoner til BG 839. Dette er en tråler i en serie på totalt syv båter som skal leveres fra Vard Aukra. I tillegg er vi i gang med montering av seksjoner til BG 891 (bildet til høyre), som er en av de andre trålerne i samme serie. Seksjonene til BG 891 er bygget ved Salthammer Båtbyggeri på Vestnes.

- 02. November - 

BG 901 Vard Aukra - Søsterskipet til Multi Innovator som ble levert fra verftet tidligere i høst. Vi er i sluttfasen av bygginga, og kun mindre produksjon gjenstår. Også her er skrog i stål og overbygg i aluminium.

- 02. November -

Til tross for lite oppdateringer, går produksjonen for fullt. Til venstre på bildet er det BG 902 som vi har bygget i sin helhet. Skrog i stål og overbygg i aluminium. Sjøsetting ble gjort lørdag 29. oktober og båten skal i følge plan leveres til «Orten Fiskeriselskap» i desember.

Til høyre BG 888. Her har vi bygd skrog i stål og overbygg i aluminium. «Hermann Jr» blir overlevert Midt Norsk Havbruk denne måneden. Hermann JR er det fjerde prosjektet vi er involvert i til Midt Norsk Havbruk.

Begge bygga er utført ved Vard Aukra.

- 20. September -

Vi er godt i gang med produksjon av BG 893 ved Vard Aukra.

- 17. September - 

Vi har skrevet kontrakt med Fosen Yard på bygging av overbygg til to taretrålere som verftet har i ordre. Her fra produksjon på et av overbyggene som vi produserer i lokalene til Vard Aukra.

- 17. September - 

Godt i gang med produksjon av BG 901 ved Vard Aukra. Dette er søsterskipet til BG 900, «Multi Innovator», som overleveres fra verftet i dag.

- 17. September -

Slepetest av før «Multi Innovator» overlevering.

- 13. September - 

Aquatraz 1 klargjøres til «prøvetur».

- 05. September -

AquaTraz er nå plassert på AkvaTraz barge, og som bildene viser, løfter lekterne merden i sin helhet. Vi har koblet alt, og sveis vil være ferdig denne uken.

- 30. August -

Andre panel til Aquatraz 2 kjøres ut av produksjonshall og inn i malingshall.

- 29. August - 

Litt velfærd i en ellers så hektisk hverdag. Arbeidsleder «Jarek» her foran båt som vi har gått til anskaffelse av, til bruk på Fosen. Vi ønsker båt og mannskap lykke til på alle hav! «Skitt fiske»

- 15. August -

En milepæl er nådd, og dagen er kommet der Aquatraz skal sammenstilles i sin helhet på havnebassenget ved Fosen Yard.

- Dokka fylles med vann -

- Slepebåten er festet til andre halvdel, og klar for utsleping - 

- Posisjonering av de to delene mot hverandre -

- Første halvdel på vei ut av dokka - 

- Andre halvdel nesten ute av dokka - 

- Da er ringen «sluttet» -

- Operasjonen gikk svært godt og værgudene spilte på lag. Delene stemte godt til hverandre, og arbeidet med å sammenstille og sveise startet omgående. Store dimensjoner og en konstruksjon som ruver i havnebassenget -

- 15. August - 

- Første panelet til Aquatraz nummer to nærmer seg ferdig i hallen. Panelet tas ut fredag og skal da overflatebehandles. I forgrunn ser dere panel nummer 2 som er lagt ut og sveist. Dette legges på jiggen når første panel kjøres ut -

- 13. August -

Skrog BG 888 ut fra malingshall i dag, overbygget skal nå monteres.

- 28. Juli -

Aquatraz I nærmer seg ferdigstillelse.

- 11. Juli -

BN 900 ved Vard Aukra er nå ferdig malt.

- 10. Juli -

Aquatraz 1 nærmer seg ferdigstillelse.

- 03. Juli -

Fem av de totalt åtte panelene til Aquatraz 1 er nå plassert i dokka ved Fosen Yard. 

Akterenden på Aquatraz Barge nummer to ble også satt i dokka i dag for sammenstilling med midtskipet.

- 27. Juni -

Sammenstilling av moduler til Aquatraz Barge er nå i gang i dokka. Det er to lektere som hver er 60 meter lang. På bildene ser dere midtpartiet på begge, samt akter enden på en av de.

- 23. Juni -

To moduler på Aquatraz 1 nærmer seg nå sammenstilt.

- 19. Juni - 

I følge oppdateringer på vår hjemmeside kan det se ut som vi har vært inne i en periode uten aktivitet. Situasjonen er heldigvis ikke slik, men tvert om. Vi har aldri hatt et så høyt aktivitetsnivå i MCP. Nå kommer en rekke oppdateringer vedrørende pågående prosjekter.

BN 888 ved Vard Aukra, 20 x 12 meter katamaran til Midtnorsk Havbruk. Skroget med A-strukter er ferdig. Styrhuset er under bygging og ikke montert så langt.

BN 902 ved Vard Aukra, skrog 15 x 9 meter til Orten Fiskeriselskap. Det skal monteres ytterligere tre dekk til, inkludert styrhus. Resterende seksjoner er under bygging.

BN 900 ved Vard Aukra, servicefartøy 19 x 10 meter til FSV Group i Molde. Kun styrhus som ikke er montert så langt. Styrhuset i Aluminium er nesten ferdig bygget.

Vi har i lang tid hatt et godt samarbeid med Arnt Inge Nygård i «Nybonia Hav». MCP har stått for levering av ny baugseksjon til «Nystrøm». Grunnet høy aktivitetsmengde i MCP, brukte vi Salthammer Båtbyggeri AS for å bygge seksjonen. Bildene viser det nye forskipet, i det fremre del løftes på plass. Det er Solstrand Verft som står for monteringsarbeidet. 

Da er arbeidet med å sammenstille modulene som vi har bygget til Aquatraz 1 i gang. Det første panelet ble satt i dokk ved Fosen Yard for videre sammenbygging med resterende paneler i dag. 

- 03. Mai -

Alle unitene på BN 882 ved Vard Langsten er nå plassert.

- 24. April -

BN 888 ved Vard Aukra ble i dag snudd.

- 18. April -

Unit 309 er nå plassert på BN 882 ved Vard Langsten.

- 10. April -

BN 897 nærmer seg stålferdig og er nå på vei ut av hallen for videre utrustning og ferdigstilling.

- 20. Mars -

Da har vi oppnådd full lengde på skroget BG 882 ved Vard Langsten, i det baugseksjon 209 monteres.

- 19. Mars -

Overbygget til BG 882 som vi har bygget i hallen ved Vard Langsten ble i kveld fraktet inn i sjøhallen og posisjonert på skroget. Oppstart montering i morgen tidlig.

- 19. Mars -

BG 897, forflåte til Cermaq nærmer seg komplett. Kun styrehuset som ikke er montert nå.

- 16. Mars - 

Godt i gang med BG 888 ved Vard Aukra. Her er bilde av hoveddekk tank top som bygges opp ned.

- 15. Mars -

Da er produksjon BG 902 ved Vard Aukra offisielt i gang, i det reder Torstein Orten trykker på knappen på vår A2-automat for sveis av hoveddekk.

- 15. Mars - 

Styrhuset til BG 882 er nå ferdig produsert. Ligger her på lekter klar til å bli tatt inn i dokk/hall for montering.

- 12. Mars - 

Første panel til Aquatraz er nå sendt til sandblåsing i hall.

- 07. Mars - 

Styrhuset til BN 882 ved Vard Langsten nærmer seg ferdig.

- 20. Februar -

Første 1/8 av buoyancy ring ble i dag fraktet ut for å frigjøre plass til neste panel.

- 16. Februar -

Arbeidsleder «Roman» har en  «Toolbox talk» på Fosen før dagens start og produksjon av AquaTraz.

- 16. Februar -

Byggnummer 882 ved Vard Langsten nærmer seg baugen i det vi monterer seksjon 008/208.

- 15. Februar -

Buoyancy ring montert på 1/8 panel. De store dimensjonene gjør at vi nesten fyller hallen ved Fosen Yard.

- 15. Februar - 

«Bergensfjord» forlater Fosen Yard i morgen og inn i rute igjen, nå med økt lugarkapasitet. Vi avsluttet vårt oppdrag med montering av seksjonene for fire uker siden, og de har i ettertid blitt innredet. Vi ønsker Fjordline lykke til med videre drift!

- 02. Februar -

Godt i gang med bygging av flåte bg 897 til Cermaq. Her bunn- og tanksider.

- 01. Februar -

Første del til Aquatraz nærmer seg ferdig og vi er i gang med panel nummer to. Totalt åtte paneler per merd.

- 07. Januar -

Da er vi i gang med Bergensfjord, en «repeat» av Stavangerfjord som ble ferdigstilt før jul. Torsdag ble skipet tatt inn i dokka, og i går satte vi på plass de to fremste seksjonene.

- 14. Desember - 

Vi er også i gang med ett oppdrag for Salthammer Tresfjord på «Frøy Pioneer». I dag løftet vi på plass karmfork/haikjeft som skal installeres. 

- 14. Desember -

I dag ble tre nye seksjoner løftet opp på BN 882. Dette var de første seksjonene på overbygget.

- 13. Desember - 

Stavangerfjord gikk fra Fosen Yard i dag og inn i rute trafikk. Et betydelig stykke arbeid er utført og skipet forlater kai på dato i henhold til avtale. Imponerende å se hvordan Fosen Yard mestrer betydelige ombygginger på svært kort tid! Vi takker for oppdraget og ser frem til videre samarbeid med verftet. Bildet viser babord side av seksjonene som vi har produsert.

- 12. Desember - 

Seksjon til forlengelse av Einar Erlend er montert, båten er her sjøsatt og på vei inn i hallen for videre arbeid. Vi håper å ferdigstille vårt arbeidsomfang denne uken.

- 09. Desember -

Denne uken har vi posisjonert fire seksjoner i dokka på bg 882. Skroget begynner nå å ta form, da totalt 11 seksjoner er på plass.

- 06. Desember - 

Seksjonene til Bergensfjord ankom Fosen Yard i dag, og er losset på kaia. Oppstart montering starter like over nyttår.

- 06. Desember -

Stavangerfjord er tatt ut av dokka, og ligger nå til kai. Nytt dekk er montert og arbeidet med innredning er godt i gang.

- 06. Desember - 

MCP ruster seg for å håndtere kommende oppdragsmengde. I dag fikk vi levert 8 rørtrådanlegg. Vi takker Møre Sveisesenter for leveransen!

- 05. Desember -

Seksjonene til «Bergensfjord» er ferdig produsert, her opplastet på lekteren «Storstein» og klar til avgang Fosen Yard.

- 01. Desember - 

Seksjonene til «Bergensfjord» er ferdig produsert og klar for skiping til Fosen.

- 27. November -

Montering av seksjonene ved Vard Langsten er i godt i gang.

- 16. November -

Arbeidet ved Aas Mekaniske Verksted og forlenging av ¨Einar Erlend¨ er i gang.

- 16. November - 

Snuing av siste seksjon til ¨Bergensfjord¨.

- 14. November - 

Fire seksjoner er satt sammen på BN 882.

- 10. November - 

Sammenstilling av skroget til BN 882 ved Vard Langsten er godt i gang.

- 09. November -

Alle seksjonene på Stavangerfjord er nå kommet på plass. 

- 06. November -

Historisk øyeblikk: Sammenstilling av skroget til BN 882 ved Vard Langsten er i gang, da de første seksjonene ble satt sammen i dag. 

- 03. November -

To av fire seksjoner er kommet om bord på Stavangerfjord.

- 03. November -

Bygging av styrhus til byggnummer 882 hos Vard.

- 31. Oktober - 

Stavangerfjord er lagt til kai ved Fosen Yard, og det klargjøres for et nytt dekk. 

- 30. Oktober -

Produksjon av seksjoner til Bergensfjord og seksjon 006 og 007 til Midsund bruk.

- 20. Oktober -

Produksjon av seksjoner til Bergensfjord.

- 20. Oktober - 

Sammensetting av seksjon 006 til Midsund Bruk, samt produksjon av bunnstokker til seksjon 007 hos Midsund Bruk.

- 13. Oktober -

Seksjonene til Stavangerfjord ble lastet på lekter for frakting til Fosen.

- 13. Oktober -

Seksjonen til Einar Erlend er ferdig bygget og klargjøres for overflatebehandling før skiping til Aas Mekaniske. Samtidig fikk vi også levert de første 30 tonnene med stål til bygging av bunnseksjonene på byggnummer 882 hos Vard.

- 11. Oktober -

Seksjonene som skal monteres på Stavangerfjord er ferdig produsert. De vil nå lagres på kaien på Aukra frem til frakting fredag 13. oktober.

- 28. September 2017 -

MCP har utarbeidet prosedyrer for sveis av stål i tykkelsesområde 3 - 80 millimeter og for aluminium 3 - 24 millimeter. Prosedyrer er også utarbeidet for sveis med pulverbue.