Helse, miljø og sikkerhet

De ansatte er vår viktigste ressurs. Alle ansatte har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø. I god dialog med de ansatte og gjennom å blant annet arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid er vi med på å sikre dette.

MCP jobber alltid målrettet, der handlingsplaner, kartlegginger, risikovurderinger og informasjon er viktige bestanddeler. Vi har som mål at vi alle skal ha kunnskap om risiko og risikoreduserende tiltak, slik at vi hver dag kan ta gode valg for oss selv og våre kollegaer.

Slik tar vi helse, miljø og sikkerhet på alvor:

Igansette

 • Ta initiativ
 • Informere, medvirke og motivere
 • Sette mål
 • Organisere og planlegge

Kartlegge

 • Skaffe oversikt over gjeldende regelverk
 • Kartlegge eksisterende rutiner
 • Systematisere
 • Kartlegge problemområder

Oppfølging

 • Gjennomføre tiltak
 • Rette opp feil og mangler
 • Systematisk forbedringsarbeid

Planlegge og prioritere tiltak

 • Handlingsplan