MCP Electro har hovedkontor i Tomrefjord i Vestnes kommune. Vi utfører tjenester innenfor ....., ......og ....... Vi har XX medarbeidere og tilbyr ......., samt tar oppdrag ute på lokasjoner og skip. HMS skal hos oss være en levende og kontinuerlig prosess. Vi arbeider hver dag for å ha et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø i henhold til lover og forskrifter.