Kontrakt med Vard Aukra


Vard Aukra Orten Fiskeriselskap

Det er gledelig å meddele at vi i dag har signert en stor kontrakt med Vard Aukra. Signeringen innebærer bygging av to baseflåter til Cermaq, samt et fiskefartøy til Orten Fiskeriselskap. På Cermaq flåtene har vi samarbeidet tett med design for å komme frem til gode og rasjonelle produksjonsløsninger. Vi setter pris på at vi blir tatt med på råd hva gjelder byggeløsninger, og det har ved tidligere anledninger vist seg å gi gode resultater i produksjonsbesparelse.

Vi takker Vard Aukra for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.